Obținerea de probe (reformare)

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

În temeiul legislației naționale a Republicii Lituania, numai instanțele lituaniene sunt competente să obțină probe în scopul procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele competente sunt instanțele de prim grad de jurisdicție:

– instanțele districtuale și, în cazurile prevăzute de lege, instanțele regionale.

Cauze civile care sunt de competența instanțelor regionale

Instanțele regionale, în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, judecă următoarele cauze civile:

1) cauze privind sume de peste patruzeci de mii de euro, cu excepția cauzelor legate de dreptul familiei, de conflictele de muncă sau de repararea prejudiciului moral;

2) cauze privind drepturile morale ale autorilor;

3) cauze privind raporturile juridice de drept civil în cadrul unei licitații publice;

4) cauze privind falimentul și restructurarea, cu excepția cauzelor referitoare la falimentul persoanelor fizice;

5) cauze în care una dintre părți este un stat străin;

6) cauze privind creanțe legate de vânzarea forțată de acțiuni (participații, acțiuni ale membrilor);

7) cauze privind creanțe legate de examinarea activităților unei entități juridice;

8) cauze privind repararea prejudiciului material și moral cauzat de încălcarea drepturilor pacienților prevăzute de lege;

9) cauze care, în temeiul legii, sunt judecate de instanțele regionale ca instanțe de prim grad de jurisdicție.

Cauze civile care sunt de competența exclusivă a Tribunalului Regional din Vilnius

Tribunalul Regional din Vilnius, în calitate de instanță de prim grad de jurisdicție, are competență exclusivă pentru următoarele cauze civile:

1) cauze privind litigii care intră sub incidența legii lituaniene referitoare la brevete;

2) cauze privind litigii care intră sub incidența legii lituaniene referitoare la mărci;

3) cauze privind adopția în care cererea de a adopta un cetățean al Republicii Lituania cu reședința în Republica Lituania este depusă de cetățeni ai Republicii Lituania cu reședința permanentă într-o țară străină, de resortisanți străini sau de apatrizi și cauze privind adopția în care cererea de a adopta un cetățean al Republicii Lituania cu reședința într-o țară străină este depusă de o persoană cu reședința obișnuită în Republica Lituania;

4) cauze care, în temeiul legii aplicabile, sunt de competența exclusivă a Tribunalului Regional din Vilnius ca instanță de prim grad de jurisdicție.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției din Republica Lituania

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Lituania acceptă formulare completate în limba lituaniană și în limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Dacă transmiterea nu este posibilă din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic centralizat, cererile și alte notificări pot fi transmise prin poștă sau prin e-mail.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției din Republica Lituania

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 600 38 904

Fax: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Lituania nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu statele membre pentru a facilita în mai mare măsură obținerea de probe suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (2).

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

-
Ultima actualizare: 09/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.