Obținerea de probe (reformare)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

În Luxemburg, doar autoritățile judiciare au competența de a colecta probe în scopul procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Următorul link vă permite să ajungeți la datele de contact ale instanțelor competente în materie civilă și comercială:

Instanțe judiciare – Organizarea sistemului judiciar – Sistemul judiciar – Luxemburg (public.lu).

Articolul 4 – organismul central

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Luxemburgul acceptă ca formularul de cerere să fie completat și în limba germană, în plus față de limba franceză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloace de transmitere acceptate de Luxemburg:

  • prin poștă
  • prin fax.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

  • Convenția din 17 martie 1972 dintre Marele Ducat al Luxemburgului și Republica Austria, convenție adițională la Convenția din 1 martie 1954 privind procedura civilă încheiată la Haga.
  • Schimbul de declarații din 23 iulie 1956 dintre Republica Franceză și Marele Ducat al Luxemburgului privind transmiterea de comisii rogatorii.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 14/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.