Obținerea de probe (reformare)

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

1. Camera întâi a Tribunalului Civil, care dispune de o competență generală în materie civilă și comercială asupra unor chestiuni care nu sunt atribuite unei alte instanțe pentru a fi determinate și judecate în virtutea unei dispoziții de drept speciale. Camera întâi a Tribunalului Civil are, de asemenea, competența de a se pronunța asupra: cauzelor de control jurisdicțional al acțiunilor administrative; acțiunilor legate de drepturile omului; cererilor referitoare la chestiuni cu valoare nedeterminată și la aspecte privind drepturile reale;

2. Tribunalul civil (Secția comercială), care dispune de o competență specială în materie comercială;

3. Tribunalul civil (Secția competentă pentru dreptul familiei), care dispune de o competență specială în materie de dreptul familiei;

4. Tribunalul civil (Secția de competență voluntară), care dispune de o competență specială în procedurile necontencioase. Funcția sa este de a supraveghea și a proteja anumite drepturi și interese care nu sunt exercitate de persoana căreia îi aparțin;

5. Tribunalul civil (Secția de recuperare a activelor), care are competența specială de a se pronunța asupra acțiunilor reale, de a recupera produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni sau de a confisca orice bun care nu se bazează pe o condamnare pronunțată de stat sau de o entitate de stat;

6. Curtea Magistraților (Malta), care dispune de o competență specială pentru soluționarea acțiunilor civile în valoare de până la 15 000 EUR împotriva persoanelor care locuiesc sau care își au reședința obișnuită pe insula Malta;

7. Curtea Magistraților (Gozo) (jurisdicție superioară), care dispune de o competență specială pentru soluționarea tuturor cererilor depuse împotriva persoanelor care locuiesc sau care își au reședința obișnuită în insulele Gozo și Comino și care, altfel, ar fi fost judecate de Camera întâi a Tribunalului Civil (Secția competentă pentru dreptul familiei) sau de Tribunalul civil (Secția de competență voluntară);

8. Curtea Magistraților (Gozo) (jurisdicție inferioară), care dispune de o competență specială pentru soluționarea acțiunilor civile în valoare de până la 15 000 EUR împotriva persoanelor care locuiesc sau care își au reședința obișnuită pe insulele Gozo sau Comino;

9. Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă, care are competența specială de a soluționa toate cererile pecuniare care nu depășesc 5 000 EUR.

Articolul 4 – organismul central

Cabinetul Avocatului Statului

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tel.: (+356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Scrisoare recomandată.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Instanțele judecătorești din Malta sunt autoritățile competente pentru obținerea directă de probe.

Adresă: Instanțele judecătorești din Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.
Ultima actualizare: 15/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.