Obținerea de probe (reformare)

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vedea lista tuturor instanțelor din Țările de Jos care sunt competente în ceea ce privește acest articol.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Numele și adresa autorității competente:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Tribunalul din Haga)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel. 070 362 2200

Articolul 4 – organismul central

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Numele și adresa organismului central care va îndeplini sarcinile prevăzute în regulament:

Raad voor de Rechtspraak (Consiliul Judiciar)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel. 070 361 6161

Consiliul Judiciar este singurul organism central și, prin urmare, are competența de a îndeplini sarcinile în toate cazurile.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile acceptate în ceea ce privește formularul menționat la articolul 6 din regulament sunt engleza și neerlandeza.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Modalitatea de transmitere acceptată de Țările de Jos este transmiterea prin poștă. Sunt posibile și alte modalități, care pot fi stabilite prin măsuri administrative generale.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Numele și adresa autorității competente:

Raad voor de Rechtspraak (Consiliul Judiciar)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel. 070 361 6161

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu este relevant.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Urmează a se preciza

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.