Obținerea de probe (reformare)

România

Conținut furnizat de
România

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu este aplicabil.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Judecătoria în a cărei circumscripţie urmează a se administra proba solicitată.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tel: +40372041077 Secretariat, Fax: +40.37204 1079; E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Doar limba română.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Poștă, Fax.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Civilă şi Comercială

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 (secretariat), Fax: +40.37204 1079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu este aplicabil.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este aplicabil.

Ultima actualizare: 26/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.