Obținerea de probe (reformare)

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Notarii sunt celelalte autorități în scopul articolului 2 alineatul (1) [în proceduri succesorale sau în proceduri de reconstituire a unui act juridic pierdut sau distrus, cum ar fi un titlu de proprietate (konanie o umorení listiny)].

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Instanțele districtuale (okresné súdy).

Articolul 4 – organismul central

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Ministerul Justiției din Republica Slovacia (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Direcția de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacia

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk/

Regim lingvistic: slovacă, cehă, engleză și franceză.

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Slovacă și cehă.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În scris, pe suport de hârtie (trimitere prin poștă).

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției din Republica Slovacia

Direcția de drept internațional privat

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacia

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk/

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 31/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.