Obținerea de probe (reformare)

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Notarii sunt celelalte autorități în scopul articolului 2 alineatul (1) [în proceduri succesorale sau în proceduri de reconstituire a unui act juridic pierdut sau distrus, cum ar fi un titlu de proprietate (konanie o umorení listiny)].

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele districtuale (okresné súdy) sau instanțele municipale (mestské súdy) în a căror circumscripție urmează să fie obținute probele solicitate, următoarele instanțe urmând să fie solicitate după cum urmează:

-          în ceea ce privește cauzele de drept al familiei și de stare civilă, instanța competentă pentru toate sectoarele din Bratislava este Tribunalul Municipal Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);

-          în ceea ce privește cauzele comerciale, instanța competentă pentru toate sectoarele din Bratislava și pentru sectoarele Malacky și Pezinok este Tribunalul Municipal Bratislava III (Mestský súd Bratislava III);

-          pentru celelalte cauze, instanța competentă pentru toate sectoarele din Bratislava este Tribunalul Municipal Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției din Republica Slovacia (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Direcția de drept internațional privat

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacia

Telefon: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk/

Regim lingvistic: slovacă, cehă și engleză

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Slovacă și cehă.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Autoritățile slovace acceptă cereri scrise, pe suport de hârtie.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției din Republica Slovacia

Direcția de drept internațional privat

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacia

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk/

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu se aplică.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.