Obținerea de probe (reformare)

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Numai instanțele sunt competente să obțină probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare și al punerii în aplicare a regulamentului.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Judecătoriile sunt instanțele competente să obțină probe în conformitate cu acest regulament.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central pentru punerea în aplicare a regulamentului este:

Ministerul Justiției

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele prevăzute în anexa I pot fi transmise în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

În cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din regulament, transmiterea se efectuează prin poștă, precum și prin servicii de curierat rapid și prin fax.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

În Slovenia, autoritatea competentă să primească cererile de obținere de probe în mod direct este:

Ministerul Justiției

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Tratatul din 7 februarie 1994 dintre Republica Slovenia și Republica Croația privind asistența juridică în materie civilă și penală.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 09/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.