Obținerea de probe (reformare)

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Judecătorii sau magistrații din judecătorii și tribunale.

În cadrul sistemului judiciar spaniol, autoritățile desemnate de Spania ca „autoritate de primire” (decanate și servicii procedurale comune) vor transmite cererea autorității competente pentru obținerea probelor.

Articolul 4 – organismul central

Organismul central desemnat de Spania este Subdirecția de cooperare judiciară internațională din Ministerul Justiției (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirecția de cooperare judiciară internațională (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Spania acceptă ca solicitările și comunicările prevăzute în regulament să fie redactate în spaniolă sau portugheză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

În ceea ce privește mijloacele de primire disponibile în prezent, instanțele dispun de mijloacele informatice și digitale pentru desfășurarea procedurilor judiciare. În absența mijloacelor electronice, solicitările și documentele se transmit și se primesc prin poștă.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Judecătorii sau magistrații din judecătoriile și tribunalele competente din locul unde urmează să fie obținute probele.

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Niciun comentariu

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Niciun comentariu

Ultima actualizare: 14/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.