Obținerea de probe (reformare)

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Articolul 2 alineatul (1) – autoritățile care pot fi considerate instanțe judecătorești

Nu se aplică.

Articolul 3 alineatul (2) – instanțele cărora li se pot transmite cererile

Instanțele districtuale

Articolul 4 – organismul central

Ministerul Justiției

Departamentul pentru cauze penale și cooperare judiciară internațională

Autoritatea centrală

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: + 46 (0) 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 6 – limbile acceptate pentru completarea formularelor

Pe lângă limba suedeză, formularul prevăzut în anexa I poate fi completat în engleză.

Articolul 7 – mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Nu se aplică.

Articolul 19 – organismul central sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente) pentru deciziile privind obținerea de probe în mod direct

Ministerul Justiției

Departamentul pentru cauze penale și cooperare judiciară internațională

Autoritatea centrală

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Fax: 46 (0) 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 29 – acordurile sau înțelegerile la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29 alineatul (2)

Nu există acorduri rămase în vigoare.

Articolul 31 alineatul (4) – notificare privind exploatarea înainte de termen a sistemului informatic descentralizat

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.