Obținerea de probe (reformare)

Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2020/1783

Informații generale

Regulamentul (UE) nr. 2020/1783 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare) are ca scop îmbunătățirea, simplificarea și accelerarea cooperării dintre instanțe în materie de probațiune. Regulamentul a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat ca mijloc obligatoriu de comunicare ce trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va putea fi folosit doar începând cu 1 mai 2025 [prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25 (pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1783)].

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. Între Danemarca și celelalte state membre se aplică Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială.

Regulamentul prevede trei modalități de obținere a probelor între statele membre: obținerea de probe prin intermediul instanței solicitate, obținerea directă de probe de către instanța solicitantă și obținerea de probe de către agenții diplomatici sau funcționarii consulari.

Instanța solicitantă este instanța sau altă autoritate competentă, în cazul în care aceasta este notificată de statul membru în cauză, în fața căruia sunt inițiate sau preconizate procedurile. Instanța solicitată este instanța dintr-un alt stat membru competentă în materie de obținere de probe. Organismul central răspunde de furnizarea de informații instanțelor și de căutarea de soluții la dificultățile ce pot apărea în legătură cu o cerere.

Regulamentul prevede 14 formulare.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri utile

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii
Ultima actualizare: 22/02/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.