Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Sodišča.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Zaprosila za pridobivanje dokazov je treba poslati okrajnemu sodišču, na območju katerega je treba pridobiti dokaze.

Člen 4 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve

Enota za mednarodno sodelovanje v civilnih zadevah

Telefon: +359 29237413

+359 29237544

+359 29237576

Telefaks: +359 29809223

E-naslov: civil@justice.government.bg

Naslov: ul. Slavjanska 1

1040 Sofija

Bolgarija

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Zaprosila druge države članice za pridobivanje dokazov in izjave morajo biti sestavljene v bolgarščini ali jim mora biti priložen prevod v bolgarščino.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Okrajna sodišča sprejemajo zaprosila za pridobivanje dokazov in druga sporočila, prejeta po pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Organ, pristojen za odobritev neposrednega pridobivanja dokazov v Republiki Bolgariji, je okrožno sodišče, na območju pristojnosti katerega je treba pridobiti dokaze.

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Republika Bolgarija z drugimi državami članicami EU ne izvaja in ni sklenila nobenih mednarodnih sporazumov ali dogovorov, katerih namen je olajšati pridobivanje dokazov in morajo biti skladni s to uredbo.

Uredba ima prednost pred sporazumi, ki jih je Republika Bolgarija sklenila z drugimi državami članicami glede pridobivanja dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Bolgarija zaenkrat ne namerava izkoristiti možnosti zgodnje uporabe decentraliziranega sistema IT.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.