Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Na Cipru ni drugih organov razen sodišč, kot so opredeljena v členu 2(1) uredbe, ki bi bili pristojni za pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Sodišča, pristojna za pridobivanje dokazov na podlagi uredbe (v nadaljnjem besedilu: zaprošena sodišča), so okrožna sodišča na Cipru, in sicer okrožno sodišče v Nikoziji, okrožno sodišče v Limasolu, okrožno sodišče v Larnaki, okrožno sodišče v Famagusti in okrožno sodišče v Pafosu. Njihova krajevna pristojnost je omejena na njihovo okrožje.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ Cipra je Ministrstvo za pravosodje in javni red, ki ima krajevno pristojnost za celotno državo. Ministrstvo deluje tudi kot osrednji organ za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov. Naslov osrednjega organa je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci iz Priloge I se sprejmejo v grščini in angleščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

V primeru tehničnih težav ali motenj v sistemu iz člena 7(4) uredbe se lahko zaprosila pošljejo in prejmejo po elektronski pošti, pošti in telefaksu.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Osrednji organ, ki odloča o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov, je Ministrstvo za pravosodje in javni red, ki ima krajevno pristojnost za celotno državo. Naslov osrednjega organa je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ciper je pogodbenica Haaške konvencije o pridobivanju dokazov v tujini iz leta 1970. Ciper ne namerava skleniti sporazumov ali dogovorov v skladu s členom 29(2) Uredbe.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ciper ne namerava uporabljati decentraliziranega sistema IT prej, kot je zahtevano.

Zadnja posodobitev: 26/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.