Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Finska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Finska nima takih organov.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Zaprosila prejmejo okrožna sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 4(1) Uredbe je ministrstvo za pravosodje. Pristojno je za vso Finsko. Ministrstvo za pravosodje je kot osrednji organ imenovano za pristojni organ iz člena 4(3) Uredbe, odgovoren za odločanje o zaprosilih, vloženih v skladu s členom 19. Kontaktni podatki:

Naslov za obiske:

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Government

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority.om@gov.fi

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Sprejemljivi jeziki: finščina, švedščina, angleščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Naslov za obiske:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

PL 25

FIN-00023 Government

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358-9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority.om@gov.fi

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Se ne uporablja.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 28/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.