Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

V Grčiji so za pridobivanje dokazov za namene sodnih postopkov v civilnih ali gospodarskih zadevah na podlagi svoje krajevne pristojnosti pristojna sodišča prve stopnje (protodikeía). Imenovani niso bili nobeni drugi organi razen sodišč.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinadanščinanemščinaestonščinaangleščinafrancoščinahrvaščinaitalijanščinalatvijščinalitovščinamadžarščinamalteščinanizozemščinapoljščinaportugalščinaromunščinaslovaščinafinščinašvedščina.

Sodišča prve stopnje, kot so določena v skladu s členom 2(1), imajo v okviru izvršitve zaprosil za pravno pomoč splošno pristojnost za pridobivanje dokazov v vseh civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi svoje krajevne pristojnosti.

Kliknite spodnjo povezavo, da si ogledate vsa pristojna sodišča v skladu s tem členom na podlagi njihove krajevne pristojnosti (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je Ministrstvo za pravosodje, oddelek za mednarodno zasebno pravo (naslov: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atene). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 2131307529, +213 1307480, e-naslov: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev zahtevka: grščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Tehnična sredstva, ki so na voljo sodiščem, navedenim na seznamu iz člena 3(2), za pošiljanje zaprosil, se lahko med seboj razlikujejo in se lahko sčasoma spreminjajo.

Zato se priporoča osebno posvetovanje z elektronsko korespondenco med pristojnimi osebami sodišča, ki zaproša, in zaprošenega sodišča, po potrebi ob pomoči osrednjih organov. Po predhodnem dogovoru se lahko uporabljajo tudi komercialne aplikacije (npr. Skype).

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Osrednji organ oziroma organi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov: Ministrstvo za pravosodje, oddelek za mednarodno zasebno pravo (naslov: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Atene). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 2131307529, +213 1307480, e-naslov: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ta uredba ima prednost pred drugimi določbami naslednjih dvostranskih sporazumov, katerih podpisnica je Grčija:

— Konvencija med Grčijo in Nemčijo z dne 11. maja 1938 o medsebojni pravni podpori v zadevah civilnega in gospodarskega prava (izredni zakon št. 1432/1938 – grški uradni list, serija I, št. 399/1938);

— Konvencija med Grčijo in Jugoslavijo z dne 18. junija 1959 o medsebojnih pravnih razmerjih, ratificirana z zakonodajnim odlokom št. 4009/1959 (grški uradni list, serija I, št. 238/5.11.1959);

— Konvencija med Kraljevino Grčijo in Republiko Avstrijo o medsebojni pravni pomoči na področju civilnega in gospodarskega prava, podpisana 6. decembra 1965 v Atenah (zakonodajni odlok št. 137/1969 – grški uradni list, serija I, št. 45/1969);

— Konvencija med Socialistično republiko Romunijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 19. oktobra 1972 v Bukarešti (zakonodajni odlok št. 429/1974 – grški uradni list, serija I, št. 178/1974);

— Konvencija med Ljudsko republiko Bolgarijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 10. aprila 1976 v Atenah (zakon št. 841/1978 – grški uradni list, serija I, št. 228/1978);

— Konvencija med Ljudsko republiko Madžarsko in Helensko republiko o pravosodni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 8. oktobra 1976 v Budimpešti (zakon št. 1149/1981 – grški uradni list, serija I, št. 117/1981);

— Konvencija med Ljudsko republiko Poljsko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 24. oktobra 1979 v Atenah (zakon št. 1184/1981 – grški uradni list, serija I, št. 198/1981);

— Konvencija med Helensko republiko in Socialistično republiko Češkoslovaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 22. oktobra 1980 v Atenah in še vedno veljavna med Češko, Slovaško in Grčijo (zakon št. 1323/1983 – grški uradni list, serija I, št. 8/1983);

— Konvencija med Republiko Ciper in Helensko republiko o pravnem sodelovanju na področju civilnega, družinskega, gospodarskega in kazenskega prava, podpisana 5. marca 1984 v Nikoziji (zakon št. 1548/1985 – grški uradni list, serija I, št. 95/1985);

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Grčija decentraliziranega sistema ne namerava začeti uporabljati prej, kot zahteva ta uredba.

Zadnja posodobitev: 08/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.