Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno – obstajajo samo sodišča.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

V skladu s členom 689(1) zakona o civilnem postopku o zprosilu tuje države za pridobivanje dokazov odloča okrožno (mestno) sodišče, na območju pristojnosti katerega je vir dokazov, ki jih je treba pridobiti.

Člen 4 – Osrednji organ

Tieslietu ministrija (Ministrstvo za pravosodje)

Naslov: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefon: +371 67036801

E-naslov: pasts@tm.gov.lv

Spletni naslov: https://www.tm.gov.lv/lv

Jezika komunikacije: latvijščina, angleščina.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Poleg obrazcev, izpolnjenih v latvijščini, se v Latviji sprejemajo tudi obrazci, izpolnjeni v angleščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Tieslietu ministrija (Ministrstvo za pravosodje)

Naslov: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050

Telefon: +371 67036801

E-naslov: pasts@tm.gov.lv

Spletni naslov: https://www.tm.gov.lv/lv

Jezika komunikacije: latvijščina, angleščina.

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Latvija ni sklenila sporazumov ali dogovorov z državami članicami v skladu s členom 29(2).

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 15/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.