Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Za seznam vseh sodišč, ki so v zvezi s tem členom pristojna na Nizozemskem, kliknite spodnjo povezavo.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ime in naslov pristojnega organa;

Rechtbank ’s-Gravenhage (Okrožno sodišče v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Telefon: 070 3622200

Člen 4 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ime in naslov osrednjega organa, ki bo izvajal naloge iz uredbe:

Raad voor de Rechtspraak (Pravosodni svet)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Telefon: 070 3616161

Pravosodni svet je edini osrednji organ in je zato pristojen za opravljanje nalog v vseh zadevah.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Jezika, ki sta sprejemljiva za obrazec iz člena 6 uredbe, sta angleščina in nizozemščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Nizozemska sprejema pošiljanje po pošti. S splošnim upravnim odlokom se lahko določijo druge možne ureditve.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ime in naslov pristojnega organa;

Raad voor de Rechtspraak (Pravosodni svet)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Telefon: 070 3616161

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Še ni določeno.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.