Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Razen sodišč ni drugih organov.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrajno sodišče (sąd rejonowy).

Člen 4 – Osrednji organ

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 222390870

e-naslov: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Ni relevantno.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Dokumenti se lahko pošljejo po pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 222390870

e-naslov: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 21/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.