Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Drugi organi za namene člena 2(1) so notarji (v zapuščinskih postopkih in postopkih za obnovo izgubljenega ali uničenega pravnega instrumenta, kot je listina o lastništvu (konanie o umorení listiny)).

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrožna sodišča (okresné súdy) ali mestna sodišča (okusské súdy), na območju katerih je treba zbrati zahtevane dokaze, pri čemer se zaprosila pošljejo naslednjim sodiščem, kot je navedeno spodaj:

–         za družinsko pravo in zadeve v zvezi z osebnim stanjem je za vsa okrožja Bratislave pristojno sodišče mestno sodišče Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);

–         za gospodarske zadeve je za vsa okrožja Bratislave ter okrožji Malacky in Pezinok pristojno sodišče mestno sodišče Bratislava III (Mestský súd Bratislava III);

–         za druge zadeve je za vsa okrožja Bratislave pristojno sodišče mestno sodišče Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Člen 4 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Oddelek za mednarodno zasebno pravo

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaška

Telefon: 421 288891111

Telefaks: 421 288891604

E-naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče:https://www.justice.gov.sk/

Jeziki: slovaščina, češčina in angleščina

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Slovaščina in češčina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Slovaški organi sprejemajo zaprosila v pisni obliki na papirju.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaška

Telefon: 421 288891111

Telefaks: 421 288891604

E-naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk/

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.