Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2020/1783

Splošne informacije

Uredba (EU) 2020/1783 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) si prizadeva izboljšati, poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov. Uredba je 1. julija 2022 nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001.

Vendar se bo začel decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil uporabljati šele od 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več podrobnosti glej člen 35 Uredbe (EU) 2020/1783)).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem. Med Dansko in drugimi državami članicami Evropske unije se uporablja Haaška konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini iz leta 1970.

Uredba določa tri načine pridobivanja dokazov med državami članicami: pridobivanje dokazov prek zaprošenega sodišča, neposredno pridobivanje dokazov s strani sodišča, ki je zaprosilo, in pridobivanje dokazov prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev.

Sodišče, ki je zaprosilo, je sodišče ali drug pristojni organ, če ga zadevna država članica uradno obvesti, pred katerim se postopek začne ali načrtuje. Zaprošeno sodišče je sodišče druge države članice, pristojno za izvrševanje pridobivanja dokazov. Osrednji organ je odgovoren za oskrbovanje s podatki in iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom.

Uredba določa štirinajst obrazcev.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

Haaška konvencija z dne 18. marca 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos
Zadnja posodobitev: 22/02/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.