Výchozí odborná příprava soudců v Evropské unii

Tento oddíl představuje systém počáteční odborné přípravy soudců v členských státech EU: podmínky přijetí, cíle a obsah, délka a organizace, závěrečné hodnocení.

Soudci jsou hlavními garanty řádného uplatňování práva EU na vnitrostátní úrovni. Soudci uplatňují právo EU z moci úřední, zavádějí do praxe zásady přednosti a přímého účinku a předkládají předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Počáteční odborná příprava budoucích nebo nově jmenovaných soudců by měla poskytovat:

  • zakotvení v právním systému EU a právní kultuře, pomoc při praktickém pochopení úlohy práva EU ve vnitrostátních právních systémech
  • acquis v oblasti právního státu
  • informace o úloze soudců coby odborníků v oblasti aplikace evropského práva.

Související odkazy

Přehled počátečního justičního vzdělávání na 10 mapách

Poslední aktualizace: 01/03/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.