Tuomareiden peruskoulutus Euroopan unionissa

Tässä osiossa esitellään tuomareiden peruskoulutusohjelma EU:n jäsenvaltioissa: pääsyvaatimukset, tavoitteet ja sisältö, kesto ja organisaatio, loppuarviointi.

Tuomarit ovat tärkeimpiä EU:n lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen takaajia kansallisella tasolla. Tuomarit soveltavat EU:n oikeutta viran puolesta, panevat ensisijaisuuden ja välittömän oikeusvaikutuksen periaatteet täytäntöön sekä esittävät ennakkoratkaisukysymyksiä Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Tulevien tai vasta nimitettyjen tuomareiden peruskoulutukseen olisi kuuluttava seuraavat:

  • EU:n oikeusjärjestelmän ja oikeuskulttuurin perusteet ja käytännön ymmärtämys EU:n lainsäädännön roolista kansallisissa oikeusjärjestelmissä
  • oikeusvaltiota koskeva säännöstö
  • tiedot tuomarien roolista Eurooppaoikeuden ammattilaisina.

Linkkejä

Oikeusalan peruskoulutus EU:ssa: 10 karttaa

Päivitetty viimeksi: 01/03/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.