Početno osposobljavanje sudaca u Europskoj uniji

U ovom odjeljku predstavljen je program početnog osposobljavanja sudaca u državama članicama EU-a: uvjeti pohađanja, ciljevi i sadržaj, duljina i organizacija, završna evaluacija.

Suci su glavni jamci pravilne primjene prava EU-a na nacionalnoj razini. Oni primjenjuju pravo EU-a po službenoj dužnosti, u praksi primjenjuju načela nadređenosti i izravnog učinka te upućuju prethodna pitanja Sudu Europske unije.

Početno osposobljavanje, osposobljavanje budućih ili novoimenovanih sudaca trebalo bi osigurati:

  • osnovno poznavanje pravnog sustava i pravne kulture EU-a pomažući u izgradnji praktičnog razumijevanja uloge prava EU-a u nacionalnim pravnim sustavima
  • uvid u pravnu stečevinu u području vladavine prava
  • informacije o ulozi sudaca kao europskih pravosudnih djelatnika.

Druge poveznice

Početno pravosudno osposobljavanje na 10 karata

Posljednji put ažurirano: 01/03/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.