Bírák alapképzése az Európai Unióban

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Általános leírás

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által szervezett központi képzések magukban foglalják az alapképzést a bírói kinevezés előtt, és a felkészítő képzést is az újonnan kinevezett bírák számára. A bírósági fogalmazók, bírósági titkárok és a határozott idejű bírák számára szervezett valamennyi képzés kötelező.

A képzéseket ügyszak szerint szervezzük, polgári, büntető, közigazgatási és munkaügyi képzés. A képzések tartalmaznak uniós jogra, jogállamiságra és az Alapjogi Chartára vonatkozó ismereteket, gyakorlati moduljaik pedig a „bírói mesterség” elsajátítását támogatják.

A képzésekért az OBH elnöke a felelős, az OBH a Magyar Igazságügyi Akadémia működtetésével támogatja az alapképzést.

Magyar Igazságügyi Akadémia | Magyarország Bíróságai (birosag.hu)

Bírói hivatásre felkészítő képzéseken résztvevők száma 2021-ben

Képzés

Fogalmazók (fő)

Titkárok (fő)

Határozott időre kinevezett bírák (fő)

Civilisztika

64

40

23

Büntető

63

0

19

Vegyes

47

0

0

Soft skill

18

17

7

Összesen:

192

57

49


Az alapképzésben való részvétel feltételei

A képzésre a résztvevőket jelentkezés alapján választjuk ki. A jóváhagyást az adott bíróság munkáltatói jogkört gyakorló vezetője adja meg, illetve a képzésszervező Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA).

Az alapképzés formátuma és tartalma

A bírósági fogalmazók képzésének célja a szakvizsgára történő felkészítés támogatása és a bírói munkára felkészülés általános megalapozása.

A bírósági fogalmazók szakvizsgára felkészítő központi képzése négy modulból áll:

  1. civilisztikai joganyag (eljárásjog és anyagi jog),
  2. büntető joganyag (eljárásjog és anyagi jog),
  3. közigazgatási jog, munkajog, alkotmányjog, az Európai Unió joga, valamint
  4. a bírói munkára felkészítő kompetenciafejlesztés.

A bírósági fogalmazók számára minden modul elvégzése kötelező.

A büntető ügyszak elearning képzése az anyagi jogi, eljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogot is magába foglalja. Hossza 13 e-learning előadás, amelynek a fele interaktív, azaz akkor folytatható az előadás megtekintése, ha a résztvevő a szakmai felelős és az előadó által feltett kérdésekre helyesen válaszol.

A polgári ügyszak elearning képzése az anyagi jogi, eljárásjogi és gazdasági jogot is magába foglalja. Hossza 13 e-learning előadás, amelyből 2 interaktív, azaz akkor folytatható az előadás megtekintése, ha a résztvevő a szakmai felelős és az előadó által feltett kérdésekre helyesen válaszol.

A közigazgatási-munkaügyi és európai jogi ügyszak elearning képzése az alkotmányjogi, közigazgatási, munkaügyi és európai jogot is magába foglalja. Hossza 16 előadás, amelyből jelenleg 11 interaktív tananyag található, az előadás akkor folytatható, ha a résztvevő kérdésekre helyesen válaszol.

A képzés oktatói a bírósági szervezet bírái, a kompetenciafejlesztő képzés oktatója szakpszichológus.

A bírósági titkárok központi képzésének elsődleges célja az önálló hatáskörben intézhető ügyek szakmai ismereteinek az elmélyítése, illetve a bírói hivatásra történő felkészítés

A bírósági titkárok felkészítése ügyszakok szerinti (büntető és civilisztikai) tárgyalásvezetési gyakorlatból és kompetenciafejlesztő képzésből áll. A képzés résztvevői a bírói pályázat előtt álló bírósági titkárok, akik számára a képzés kötelező.

A képzés oktatói a bírósági szervezet bírái, a kompetenciafejlesztő képzés oktatója szakpszichológus..

A határozott időre kinevezett bírák képzése

A képzés célja a bírói munka gyakorlati támogatása, a szakmai ismeretek elmélyítése, továbbá lehetőség biztosítása az ítélkező tevékenység kezdeti szakaszában felmerülő kérdések megvitatására.

Részei:

  1. civilisztika és büntető anyagi jogi,
  2. civilisztika és büntető eljárás jogi és
  3. kompetenciafejlesztő modulból áll.

A képzés elvégzése a határozott időre kinevezett bírák részére kötelező. A képzést lehetőség szerint a bíróvizsgálatot megelőző évben kell teljesíteni.

A képzés oktatói a bírósági szervezet bírái, A képzés oktatói a bírósági szervezet bírái, a kompetenciafejlesztő képzés oktatója szakpszichológus.

A nemzetközi tapasztalatszerzés, más jogi kultúrák megismerése és az uniós jog tagállami szintű gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében, figyelemmel a Képzési Stratégia ajánlásaira, az OBH rövid távú nemzetközi képzések, csereprogramok szervezésével és képzési projektekhez való csatlakozással törekszik arra, hogy a kinevezett, illetve leendő bírák legalább 5 százaléka számára határokon átnyúló képzési lehetőséget biztosítson.

Az EJTN tagjaként, illetve az Európai Jogakadémia (ERA) támogatójaként a két szervezet 2022. évi képzési programja szerint és eseti jelleggel más nemzetközi szervezetek ajánlásai alapján hirdet képzéseket, csereprogramokat és tanulmányutakat, amelyek a meghirdető intézmény feltételei szerint vehetők igénybe. Továbbá OBH elnöki ösztöndíjjal lehetőséget kapnak bírák, bírósági titkárok és fogalmazók az Emberi Jogok Európia Bíróságán, az Európai Unió Bíróságán és az Európai Jogakadémián 5 hónapos gyakorlati idő eltöltésére.

Az alapképzés befejezése és a képesítés folyamata

A képzések nem zárulnak vizsgával. Az OBH MIA az ajánlott és a kötelező szakmai továbbképzések esetén is biztosítja a bírósági fogalmazók, a bírósági titkárok és a határozott időre kinevezett bírák képzésben való részvételét különösképpen az e-learning tanyagokhoz való hozzáférést.

Utolsó frissítés: 15/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.