Pirminis teisėjų mokymas Europos Sąjungoje

Šiame puslapyje pristatoma pirminio profesinio teisėjų rengimo sistema ES valstybėse narėse: priėmimo sąlygos, tikslai ir medžiaga, trukmė ir organizavimas, galutinis vertinimas.

Teisėjai yra pagrindiniai subjektai, užtikrinantys tinkamą ES teisės taikymą nacionaliniu lygmeniu. Teisėjai ex officio taiko ES teisę, praktiškai įgyvendina viršenybės ir tiesioginio poveikio principus ir teikia prejudicinius klausimus ESTT.

Pirminis profesinis teisėjų rengimas, būsimų arba naujai paskirtų teisėjų mokymas turėtų apimti:

  • ES teisės sistemos ir teisinės kultūros pagrindus, padedančius išsiugdyti praktinį ES teisės vaidmens nacionalinėse teisės sistemose supratimą;
  • teisinės valstybės principo acquis;
  • informaciją apie jų, kaip Europos teisingumo specialistų, vaidmenį.

Susijusios nuorodos

Pirminis teisininkų mokymas pagal 10 žemėlapių

Paskutinis naujinimas: 01/03/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.