Initiële opleiding van rechters in de Europese Unie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de basisopleiding voor rechters in de EU-lidstaten: toelatingsvoorwaarden, doelstellingen en inhoud, duur en organisatie, eindevaluatie.

Rechters zijn de belangrijkste waarborg voor de correcte toepassing van het EU-recht op nationaal niveau. Zij passen het EU-recht ambtshalve toe, voeren de beginselen van voorrang en rechtstreekse werking uit en leggen prejudiciële vragen voor aan het HvJ-EU.

De basisopleiding, d.w.z. de opleiding voor toekomstige of pas benoemde rechters, moet het volgende omvatten:

  • basiskennis over het rechtsstelsel en de rechtscultuur van de EU, waardoor een praktisch inzicht wordt verkregen in de rol van het EU-recht in de nationale rechtsstelsels;
  • het acquis op het gebied van de rechtsstaat;
  • informatie over hun rol als Europese rechtsbeoefenaars.

Links

Initiële justitiële opleiding toegelicht in tien kaarten

Laatste update: 01/03/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.