Szkolenie wstępne sędziów w Unii Europejskiej

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat programów szkoleń wstępnych dla sędziów w państwach członkowskich UE: warunki wejściowe, cele i treść, długość trwania i sposób organizacji, przeprowadzanie oceny końcowej.

Sędziowie są głównymi gwarantami właściwego stosowania prawa UE na szczeblu krajowym. Stosują oni prawo UE z urzędu, posługując się w praktyce zasadami pierwszeństwa i bezpośredniego skutku oraz kierując pytania w trybie prejudycjalnym do TSUE.

Szkolenie wstępne, szkolenie dla przyszłych lub nowo mianowanych sędziów, powinno obejmować:

  • znajomość podstaw systemu prawnego i kultury prawnej UE, pomoc w kształtowaniu praktycznego zrozumienia roli prawa UE w krajowych systemach prawnych
  • dorobek prawny w zakresie praworządności
  • informacje na temat ich roli jako przedstawicieli europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Powiązane strony

Szkolenie wstępne kadr wymiaru sprawiedliwości – przedstawione na 10 mapach

Ostatnia aktualizacja: 22/09/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.