Začetno usposabljanje sodnikov v Evropski uniji

V tem oddelku je predstavljen program začetnega usposabljanja sodnikov v državah članicah EU: pogoji za dostop, cilji in vsebina, trajanje in organizacija, končna ocena.

Sodniki so pomembni garanti pravilne uporabe prava EU na nacionalni ravni. Pravo EU uporabljajo po uradni dolžnosti, uresničujejo načeli primarnosti in neposrednega učinka ter Sodišču EU predložijo vprašanja za predhodno odločanje.

Začetno usposabljanje, tj. usposabljanje za bodoče ali novoimenovane sodnike, bi moralo zagotavljati:

  • temeljno znanje o pravnem sistemu in pravni kulturi EU, praktično razumevanje vloge prava EU v nacionalnih pravnih sistemih,
  • pravni red na področju pravne države,
  • informacije o vlogi sodnikov kot evropskih pravosodnih delavcev.

Sorodne povezave

Začetno usposabljanje na področju pravosodja na 10 zemljevidih

Zadnja posodobitev: 01/03/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.