Výchozí odborná příprava státních zástupců v Evropské unii

Tento oddíl představuje systém počáteční odborné přípravy státních zástupců v členských státech EU: podmínky přijetí, cíle a obsah, délka a organizace, závěrečné hodnocení.

Státní zástupci jsou hlavními garanty řádného uplatňování práva EU na vnitrostátní úrovni. Musí znát a uplatňovat příslušné části acquis EU v oblasti spravedlnosti.

Počáteční odborná příprava budoucích nebo nově jmenovaných státních zástupců by měla poskytovat:

  • zakotvení v právním systému EU a právní kultuře, pomoc při praktickém pochopení úlohy práva EU ve vnitrostátních právních systémech
  • acquis v oblasti právního státu
  • informace o úloze státních zástupců coby odborníků v oblasti aplikace evropského práva.

Související odkazy

Přehled počátečního justičního vzdělávání na 10 mapách

Poslední aktualizace: 01/03/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.