Formarea inițială a procurorilor în Uniunea Europeană

Această secțiune prezintă programul de formare inițială pentru procurori în statele membre ale UE: condiții de intrare, obiective și conținut, durată și organizare, evaluare finală.

Procurorii sunt principalii garanți ai bunei aplicări a dreptului UE la nivel național. Aceștia trebuie să cunoască și să aplice părțile relevante ale acquis-ului UE în domeniul justiției.

Formarea inițială destinată viitorilor procurori sau procurorilor nou numiți ar trebui să cuprindă:

  • bazele sistemului juridic al UE și ale culturii juridice a UE, care să permită o înțelegere practică a rolului dreptului UE în sistemele juridice naționale;
  • acquis-ul privind statul de drept;
  • informații privind rolul lor de practicieni europeni în domeniul justiției.

Linkuri utile

Formarea judiciară inițială în 10 hărți

Ultima actualizare: 01/03/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.