Grunduddannelse af anklagere i EU

I dette afsnit præsenteres grunduddannelsesordningen for anklagere i EU's medlemsstater: adgangsbetingelser, målsætninger og indhold, længde og organisation, endelig evaluering.

Anklagerne er de primære garanter for korrekt gennemførelse af EU-retten på nationalt plan. De skal kende og anvende de relevante dele af EU-retten på deres retsområde.

Grunduddannelsen og uddannelsen af kommende eller nyudnævnte anklagere bør omfatte:

  • grundlaget for EU's retssystem og retskultur, idet det bidrager til at opbygge en praktisk forståelse af EU-rettens rolle i de nationale retssystemer
  • gældende EU-ret på retsstatsområdet
  • oplysninger om deres rolle som retsvæsenets aktører i EU.

Relevante link

Grunduddannelse af retsvæsenets aktører i 10 kort

Sidste opdatering: 01/03/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.