Syyttäjien peruskoulutus Euroopan unionissa

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Yleisesittely

Syyttäjien koulutuksesta vastaa valtakunnansyyttäjän toimiston koulutustiimi. Se suunnittelee ja toteuttaa koulutukset yhdessä valtionsyyttäjien, erikoissyyttäjien, yliopistojen ja sidosryhmien kanssa. Suurimmassa osassa koulutuksista kouluttajina toimivat Syyttäjälaitoksen valtionsyyttäjät ja erikoissyyttäjät. Syyttäjien koulutus rakentuu perusopinnoista, yleis-, jatko- ja syventävistä opinnoista.

Syyttäjän perusopinnot rakentuvat Syyttäjän startti- koulutusohjelmasta ja Syyttäjän peruskurssista. Syyttäjän startti -koulutusohjelma on perehdyttämisohjelma uudelle syyttäjälle. Syyttäjän peruskurssi syventää syyttäjien osaamista. Perusopinnot kuuluvat jokaisen syyttäjän osaamiseen.

Hakeutuminen perusopintoihin

Uusi syyttäjä rekrytoidaan yhdeksän kuukauden apulaissyyttäjän määräaikaiseen virkaan. Tänä aikana hän perehtyy Syyttäjälaitokseen ja sen toimintaan, syyttäjän työhön ja rooliin rikosprosessissa ja suorittaa Syyttäjän startti -koulutusohjelman.

Apulaissyyttäjäkausi on myös sekä työnantajalle että syyttäjälle aika, jolloin tarkastellaan henkilön kyvykkyyttä toimia syyttäjänä sekä syyttäjälle mahdollisuus tarkistaa kiinnostuksensa syyttäjän työhön. Apulaissyyttäjäkauden jälkeen käydään työnantajan ja apulaissyyttäjän välinen arviointikeskustelu, jonka jälkeen tehdään päätös jatkaako henkilö aluesyyttäjänä.

Perusopintojen rakenne ja sisältö

Syyttäjän startti -koulutusohjelma on verkkokurssi, joka sisältää uuden syyttäjän työn kannalta keskeiset aiheet sisältäen opintomateriaalit ja opintotehtävät. Sisältöinä ovat mm. syyttäjän rooli rikosprosessissa, syyttäjän päätöksen teko ja ratkaisuvaihtoehdot, esitutkinnan rajoittaminen ja syyttämättäjättäminen, syyttäjä käräjäoikeudessa ja julkisuuskysymykset,

Koulutusohjelmaan kuuluvat myös lähikoulutuksena järjestettävät Uuden syyttäjän päivät sekä erinäisiä verkkokursseja. Perehdyttämistä tukee ja ohjaa henkilökohtainen tutor. Tutor on kokeneempi syyttäjä yleensä samasta toimipisteestä mutta entistä enemmän on myös etä-tutorointia.

Syyttäjän peruskurssi rakentuu neljästä kurssista, yhteensä 11 lähikoulutuspäivää. Koulutusohjelman tavoitteet ovat mm. ymmärtää syyttäjän rooli esitutkinnassa ja yhteistyön merkitys sekä osata käyttää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja esitutkintavaiheessa, tuntea syyteharkinnan lähtökohdat, ymmärtää haastehakemuksen merkitys ja sisältö sekä osata käyttää muuta syyttäjän keinovalikoimaa, tietää oikeudenkäynnin kulku ja siihen liittyvät vaiheet sekä muutoksenhakuun liittyvät toimet, tuntea hyvin rikosoikeuden yleiset opit.

Perusopintojen hyväksyminen ja arviointi

Perusopintojen suorittamiseen menee aikaa noin kaksi vuotta. Sen jälkeen henkilö katsotaan syyttäjäksi kelpoiseksi. Kokeita ei ole. Tämän jälkeen hän hakeutu yleis- ja jatko-opintoihin.

Päivitetty viimeksi: 04/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.