Začetno usposabljanje državnih tožilcev v Evropski uniji

V tem oddelku je predstavljen program začetnega usposabljanja tožilcev v državah članicah EU: pogoji za dostop, cilji in vsebina, trajanje in organizacija, končna ocena.

Tožilci so pomembni garanti pravilne uporabe prava EU na nacionalni ravni. Poznati morajo relevantne dele pravnega reda EU na področju pravosodja in jih uporabljati.

Začetno usposabljanje, tj. usposabljanje za bodoče ali novoimenovane tožilce, bi moralo zagotavljati:

  • temeljno znanje o pravnem sistemu in pravni kulturi EU, praktično razumevanje vloge prava EU v nacionalnih pravnih sistemih,
  • pravni red na področju pravne države,
  • informacije o vlogi tožilcev kot evropskih pravosodnih delavcev.

Sorodne povezave

Začetno usposabljanje na področju pravosodja na 10 zemljevidih

Zadnja posodobitev: 01/03/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.