Začetno usposabljanje državnih tožilcev v Evropski uniji

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Center za izobraževanje v pravosodju (CIP) kot nacionalna institucija skrbi in organizira strokovna usposabljanja za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike; usposabljanja so namenjena tudi strokovnim sodelavcem na sodiščih in državnih tožilstvih.

Usposabljanja CIP za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike niso obvezna. Edino obvezno usposabljanje je usposabljanje za novoimenovane predsednike sodišč in vodje državnih tožilstev.

Začetno usposabljanje, tj. pouniverzitetno usposabljanje za bodoče sodnike in državne tožilce, CIP organizira kot usposabljanje za vse diplomante prava, ki želijo opraviti pravniški državni izpit. Opravljen pravniški državni izpit je obvezen za večino pravnih poklicev, ne samo za sodnike in tožilce, temveč tudi za odvetnike in notarje.

Zadnja posodobitev: 11/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.