Grunduddannelse af advokater i EU

I dette afsnit præsenteres grunduddannelsesordningen for advokater i EU's medlemsstater: adgangsbetingelser, målsætninger og indhold, længde og organisation, endelig evaluering.

Advokaterne spiller en vigtig rolle i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EU-retten i mange retssager, både nationalt og på tværs af grænserne, af civilretlig, familieretlig, forvaltningsretlig eller strafferetlig karakter. Det er også op til dem at rejse EU-retlige spørgsmål i specifikke retlige situationer.

Grunduddannelsen og uddannelsen af fremtidige eller advokater, der lige har opnået deres advokatfuldmagt, bør omfatte:

  • grundlaget i EU's retssystem og retskultur, der bidrager til at opbygge en praktisk forståelse af EU-rettens rolle i de nationale retssystemer
  • gældende EU-ret på retsstatsområdet
  • oplysninger om deres rolle som retsvæsenets aktører i EU.
Sidste opdatering: 01/03/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.