Asianajajien peruskoulutus Euroopan unionissa

Tässä osiossa esitellään juristien peruskoulutusohjelma EU:n jäsenvaltioissa: pääsyvaatimukset, tavoitteet ja sisältö, kesto ja organisaatio, loppuarviointi.

Juristeilla on keskeinen merkitys EU:n oikeuden käytännön täytäntöönpanossa monissa oikeudellisissa menettelyissä, olipa kyse kansallisista tai rajatylittävistä menettelyistä, siviiliprosesseista tai perheoikeudellisista, hallinnollisista tai rikosoikeudellisista menettelyistä. Juristien tehtävänä on myös ottaa esiin EU:n oikeuteen liittyviä asioita erityisissä oikeudellisissa tilanteissa.

Tulevien tai vasta nimitettyjen juristien peruskoulutukseen olisi kuuluttava seuraavat:

  • EU:n oikeusjärjestelmän ja oikeuskulttuurin perusteet ja käytännön ymmärtämys EU:n lainsäädännön roolista kansallisissa oikeusjärjestelmissä
  • oikeusvaltiota koskeva säännöstö
  • tiedot juristien roolista Eurooppaoikeuden ammattilaisina.
Päivitetty viimeksi: 01/03/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.