Taħriġ inizjali tal-avukati fl-Unjoni Ewropea

Din it-taqsima tippreżenta l-iskema tat-taħriġ inizjali għall-avukati fl-Istati Membri tal-UE: il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni, l-objettivi u s-sustanza, it-tul u l-organizzazzjoni, l-evalwazzjoni finali.

L-avukati għandhom rwol vitali fl-implimentazzjoni prattika tad-dritt tal-UE f’ħafna proċedimenti legali, kemm nazzjonali kif ukoll jekk transfruntieri, ċivili, tal-familja, amministrattivi jew kriminali. Huma wkoll responsabbli biex iqajmu kwistjonijiet tad-dritt tal-UE f’sitwazzjonijiet legali speċifiċi.

It-taħriġ inizjali, it-taħriġ għall-avukati futuri jew għal dawk li jkunu għadhom kemm laħqu avukati, għandu jipprovdi:

  • bażi fis-sistema legali u fil-kultura legali tal-UE, li tgħinhom jifhmu b’mod prattiku r-rwol tad-dritt tal-UE fis-sistemi legali nazzjonali
  • l-acquis dwar l-istat tad-dritt
  • tagħrif dwar ir-rwol tagħhom bħala prattikanti tal-ġustizzja Ewropea.
L-aħħar aġġornament: 22/09/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.