Szkolenie wstępne prawników w Unii Europejskiej

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat programów szkoleń wstępnych dla prawników w państwach członkowskich UE: warunki wejściowe, cele i treść, długość trwania i sposób organizacji, przeprowadzanie oceny końcowej.

Prawnicy odgrywają istotną rolę w praktycznym wdrażaniu prawa Unii w wielu postępowaniach sądowych, zarówno krajowych, jak i transgranicznych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych czy karnych. Do nich należy również poruszanie kwestii prawa Unii w konkretnych sytuacjach prawnych.

Szkolenie wstępne, szkolenie dla przyszłych lub nowo mianowanych adwokatów lub radców prawnych, powinno obejmować:

  • znajomość podstaw systemu prawnego i kultury prawnej UE, pomoc w kształtowaniu praktycznego zrozumienia roli prawa UE w krajowych systemach prawnych
  • dorobek prawny w zakresie praworządności
  • informacje na temat ich roli jako przedstawicieli europejskiego wymiaru sprawiedliwości.
Ostatnia aktualizacja: 22/09/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.