Početno osposobljavanje odvjetnika u Europskoj uniji

U ovom odjeljku predstavljen je program početnog osposobljavanja odvjetnika u državama članicama EU-a: uvjeti pohađanja, ciljevi i sadržaj, duljina i organizacija, završna evaluacija.

Odvjetnici imaju ključnu ulogu u praktičnoj provedbi prava EU-a u mnogim pravnim postupcima, bilo nacionalnim ili prekograničnim, građanskim, obiteljskim, upravnim ili kaznenim. Na njima je i da u posebnim pravnim situacijama upozore na pitanja povezana s pravom EU-a.

Početno osposobljavanje, osposobljavanje budućih ili novoimenovanih odvjetnika trebalo bi osigurati:

  • osnovno poznavanje pravnog sustava i pravne kulture EU-a pomažući u izgradnji praktičnog razumijevanja uloge prava EU-a u nacionalnim pravnim sustavima
  • uvid u pravnu stečevinu u području vladavine prava
  • informacije o ulozi odvjetnika kao europskih pravosudnih djelatnika.
Posljednji put ažurirano: 01/03/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.