Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinaestónčinagréčtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaďarčinamaltčinaholandčinapoľštinaportugalčinaslovinčinafínčinašvédčina.
Swipe to change

Počiatočná odborná príprava právnikov v Európskej únii

V tomto oddiele sa uvádza schéma počiatočnej odbornej prípravy právnikov v členských štátoch EÚ: podmienky vstupu, ciele a obsah, dĺžka a organizácia, záverečné hodnotenie.

Právnici zohrávajú kľúčovú úlohu pri uplatňovaní práva EÚ v praxi v mnohých súdnych konaniach, či už vo vnútroštátnych, alebo v cezhraničných, občianskych, rodinnoprávnych, správnych alebo trestných. Ich úlohou je takisto upozorňovať na otázky práva EÚ v konkrétnych právnych situáciách.

Počiatočná odborná príprava budúcich alebo novovymenovaných právnikov by mala poskytnúť:

  • základné znalosti o právnom systéme a právnej kultúre EÚ, nápomocné pri budovaní praktického porozumenia úlohe práva EÚ vo vnútroštátnych právnych systémoch
  • acquis v oblasti právneho štátu
  • informácie o ich úlohe európskych odborníkov v oblasti justície.
Posledná aktualizácia: 31/10/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.