Začetno usposabljanje odvetnikov v Evropski uniji

V tem oddelku je predstavljen program začetnega usposabljanja odvetnikov v državah članicah EU: pogoji za dostop, cilji in vsebina, trajanje in organizacija, končna ocena.

Odvetniki imajo bistveno vlogo pri praktičnem izvajanju prava EU v številnih sodnih postopkih, nacionalnih ali čezmejnih, civilnih, družinskih, upravnih ali kazenskih. Pristojni so tudi, da sprožajo vprašanja prava EU v posebnih pravnih položajih.

Začetno usposabljanje, tj. usposabljanje za bodoče ali novoimenovane odvetnike, bi moralo zagotavljati:

  • temeljno znanje o pravnem sistemu in pravni kulturi EU, praktično razumevanje vloge prava EU v nacionalnih pravnih sistemih,
  • pravni red na področju pravne države,
  • informacije o vlogi odvetnikov kot evropskih pravosodnih delavcev.
Zadnja posodobitev: 01/03/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.