Система за взаимно свързване на регистрите на действителните собственици

Системата за взаимно свързване на регистрите на действителните собственици (BORIS) е инструмент за свързване на националните централни регистри, съдържащи информация за действителните собственици на корпоративни и други правни образувания и на доверителна собственост и други видове правни форми.