Systém vzájemného propojení registrů skutečných majitelů

Systém propojení rejstříku skutečných vlastníků („BORIS“) je nástrojem pro propojení národních centrálních registrů obsahujících informace o skutečných vlastnících obchodních společností a dalších právnických osob, svěřenských fondech a dalších typech právních uspořádání.