Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Systém vzájemného propojení registrů skutečných majitelů

Informace o této službě

Informace o skutečných majitelích společností, právnických osob, svěřenských fondů nebo právních uspořádání registrovaných ve vnitrostátních registrech zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska můžete získat prostřednictvím služby „Vyhledání informací o skutečných majitelích“.

Tato služba je součástí systému propojení registrů skutečných majitelů (BORIS), který byl zřízen na základě směrnice (EU) 2015/849 ve znění směrnice (EU) 2018/843.

Další podrobnosti týkající se vnitrostátních registrů skutečných majitelů a informací v nich obsažených naleznete pod uvedeným odkazem.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této služby nám napište na adresu just-boris-helpdesk@ec.europa.eu.

Jak tato služba funguje

Vyhledávání skutečného majitele:

  • Vyhledávání podle názvu subjektu a/nebo registračního čísla subjektu.
  • Zobrazí se seznam výsledků odpovídajích vašemu vyhledávání, jakož i cena a příslušné informace o skutečných majitelích.
  • Vyberte informace o skutečných majitelích, které vás zajímají, a vložte je do svého košíku.
  • Po výběru požadovaných informací přistupte k odeslání žádosti.

Dodání dokumentů

Dokumenty s informacemi o skutečných majitelích si budete moci stáhnout ve vašem prohlížeči.

Jakmile vnitrostátní registry dokumenty doručí, budete o jejich zpřístupnění informováni e-mailem.

Přístup k dokumentům

Až bude informační dokument o skutečných majitelích dostupný ke stažení ve vašem prohlížeči, můžete si jej lokálně uložit k vašemu vlastnímu použití.

Informační dokumenty o skutečných majitelích budou dostupné ke stažení po dobu šesti dnů od jejich dodání.

Odkazy na internetové stránky vnitrostátních rejstříků

Země

Registr skutečných majitelů

Podrobné informace o registru skutečných majitelů

Rakousko

Bundesministerium für Finanzen Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Informace o registru – Rakousko PDF (154 Kb) en

Belgie

Registre UBO/UBO Register

Informace o registru – Belgie PDF (148 Kb) en

Bulharsko

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových právnických osob

Informace o registru – Bulharsko PDF (137 Kb) en

Chorvatsko

Odkaz pro přístup vnitrostátních orgánů

Odkaz pro přístup veřejnosti

Informace o registru – Chorvatsko PDF (227 Kb) en

Česká republika

Evidence skutečných majitelů (český registr skutečných majitelů)

Informace o registru – Česká republika PDF (165 Kb) en

Kypr

Národní registr Kypru: Odbor rejstříku společností a duševního vlastnictví (DRCIP)

Kyperský registr skutečných majitelů svěřenských fondů – „CyTBOR“

Informace o registru – Kypr PDF (176 Kb) en

Dánsko

Centrální obchodní rejstřík (CVR)

Informace o registru – Dánsko PDF (119 Kb) en

Estonsko

Údaje o skutečném majiteli se zveřejňují v informačním systému obchodního rejstříku: Äriregister / obchodní rejstřík

Informace o registru – Estonsko PDF (158 Kb) en

Finsko

Patentti-ja Rekisterihallitus (Finský patentový a registrační úřad)

Informace o registru – Finsko PDF (181 Kb) en

Francie

Informace o skutečných majitelích, které se mají propojit na úrovni EU, bude centralizovat francouzský institut duševního vlastnictví – Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Informace o právnických osobách jsou centralizovány prostřednictvím tajemníků obchodních soudů (greffier des tribunaux de commerce), jejichž koordinačním místem je Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Informace o registru – Francie PDF (121 Kb) en

Německo

Transparenzregister (rejstřík transparentnosti)

Informace o registru – Německo PDF (115 Kb) en

Řecko

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.)

Informace o registru – Řecko PDF (125 Kb) en

Maďarsko

Odkaz na registr skutečných majitelů zatím není k dispozici.

Informace o registru – Maďarsko PDF (187 Kb) en

Island

Islandská daňová a celní správa (Skatturinn)

Informace o registru – Island PDF (119 Kb) en

Irsko

Centrální banka Irska – Registr skutečných majitelů určitých finančních nástrojů

Centrální registr skutečných majitelů společností a průmyslových společností a fondů sociálního zabezpečení – poskytuje informace o skutečném vlastnictví obchodních společností a jiných právnických osob

Informace o registru – Irsko PDF (157 Kb) en

Itálie

Informace nejsou k dispozici


Lotyšsko

Informační internetové stránky Rejstříku podniků Lotyšské republiky

Informace o registru – Lotyšsko PDF (124 Kb) en

Lichtenštejnsko

Elektronický registr dosud není k dispozici


Litva

Informační systém pro účast v právnických osobách (JADIS)

Informace o registru – Litva PDF (120 Kb) en

Lucembursko

Registr byl zřízen pod dohledem AED pod názvem „Registre des fiducies et des trusts“.

Informace o registru – Lucembursko PDF (164 Kb) en

Malta

Registr skutečných majitelů obchodních partnerství a právnických osob je spravován maltským obchodním rejstříkem (MBR).

V případě registru skutečných majitelů svěřenských fondů, který spravuje Maltský úřad finančních služeb (MFSA), se platforma nazývá Registr konečných skutečných majitelů svěřenských fondů (Trusts Ultimate Beneficial Ownership Register,TUBOR).

Informace o registru – Malta PDF (152 Kb) en

Nizozemsko

KVK uittreksel UBO-register

Informace o registru – Nizozemsko PDF (159 Kb) en

Norsko

Rejstřík v současné době nefunguje. Norský registr je ve fázi vývoje, přičemž jeho spuštění je plánováno na začátek roku 2023.

Informace o registru – Norsko PDF (115 Kb) en

Polsko

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (Centrální registr skutečných majitelů)

Informace o registru – Polsko PDF (183 Kb) en

Portugalsko

Registo de Beneficiário Efetivo

Informace o registru – Portugalsko PDF (123 Kb) en

Rumunsko

Registr skutečných majitelů je spravován Národním úřadem pro obchodní rejstřík.

Informace o registru – Rumunsko PDF (210 Kb) en

Slovensko

Register konečných užívateľov výhod

Informace o registru – Slovensko PDF (115 Kb) en

Slovinsko

Registr skutečných majitelů

Informace o registru – Slovinsko PDF (181 Kb) en

Španělsko

Vnitrostátní registr se bude ve španělštině nazývat „Registro de Titularidades Reales“ (RETIR), tedy registr skutečných vlastníků. O odkazu dosud nebylo rozhodnuto.

Informace o registru – Španělsko PDF (125 Kb) en

Švédsko

Bolagsverket (Švédský úřad pro obchodní rejstřík)

Informace o registru – Švédsko PDF (145 Kb) en

Ochrana údajů

Chcete-li vědět, jak jsou vaše osobní údaje chráněny, přečtěte si toto právní upozornění, zejména prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidla pro ochranu údajů  PDF (354 Kb) en. Mohla by vás též zajímat pravidla pro ochranu údajů v zemích zapojených do systému BORIS.

Poslední aktualizace: 08/06/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.