Systemet til sammenkobling af registre over reelt ejerskab

Systemet til sammenkobling af registre over reelt ejerskab ("BORIS") er et redskab, der benyttes til at forbinde de nationale centrale registre, som indeholder oplysninger om reelt ejerskab af selskaber og andre juridiske enheder og truster og andre typer retlige konstruktioner.