Σύστημα διασύνδεσης μητρώων πραγματικών δικαιούχων

Το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων (BORIS) είναι ένα εργαλείο που διασυνδέει τα εθνικά κεντρικά μητρώα στα οποία τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών, άλλων νομικών οντοτήτων, εμπιστευμάτων (trusts) και άλλων τύπων νομικών μορφωμάτων.