Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Σύστημα διασύνδεσης μητρώων πραγματικών δικαιούχων

Σχετικά με την παρούσα υπηρεσία

Μέσω της υπηρεσίας «Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο» μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών, νομικών οντοτήτων, εμπιστευμάτων ή νομικών μορφωμάτων που έχουν καταχωριστεί στα εθνικά μητρώα των χωρών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας.

Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων (BORIS), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843.

Μάθετε περισσότερα για τα εθνικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηjust-boris-helpdesk@ec.europa.eu.

Ποια είναι η διαδικασία

Για την αναζήτηση πραγματικού δικαιούχου:

  • Αναζήτηση με βάση την επωνυμία οντότητας και/ή τον αριθμό μητρώου της οντότητας.
  • Θα εμφανιστεί κατάλογος των αποτελεσμάτων που ταιριάζουν στα κριτήρια της αναζήτησής σας με τις τιμές και τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στον κάθε πραγματικό δικαιούχο.
  • Επιλέξτε τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους που επιθυμείτε και προσθέστε τις στο καλάθι αγορών σας.
  • Πληρώστε αφού επιλέξετε τις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, τις οποίες επιθυμείτε.

Παράδοση των εγγράφων

Τα έγγραφα που επιλέξετε θα είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στον φυλλομετρητή σας.

Θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων όταν αυτά παραδοθούν από τα εθνικά μητρώα.

Πρόσβαση στα έγγραφα

Μόλις το έγγραφο είναι διαθέσιμο για τηλεφόρτωση στον φυλλομετρητή σας, μπορείτε να το αποθηκεύσετε τοπικά για δική σας χρήση.

Θα μπορείτε να τηλεφορτώσετε τα έγγραφα εντός 6 ημερών από τη στιγμή της παράδοσης.

Σύνδεσμοι προς τις ιστοσελίδες των εθνικών μητρώων

Χώρα

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πληροφορίες σχετικά με τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων

Αυστρία

Bundesministerium für Finanzen - Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Πληροφορίες σχετικά με το αυστριακό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (154 Kb) en

Βέλγιο

Registre UBO / UBO Register

Πληροφορίες σχετικά με το βελγικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (148 Kb) en

Βουλγαρία

Εμπορικό μητρώο και μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Πληροφορίες σχετικά με το βουλγαρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (137 Kb) en

Κροατία

Σύνδεσμος για πρόσβαση των εθνικών αρχών

Σύνδεσμος για πρόσβαση του κοινού

Πληροφορίες σχετικά με το κροατικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (227 Kb) en

Τσεχία

Evidence skutečných majitelů (Τσεχικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων)

Πληροφορίες σχετικά με το τσεχικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (165 Kb) en

Κύπρος

Εθνικό μητρώο Κύπρου: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ)

Κυπριακό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων — «CyTBOR»

Πληροφορίες σχετικά με το κυπριακό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (176 Kb) en

Δανία

Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων (CVR)

Πληροφορίες σχετικά με το δανικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (119 Kb) en

Εσθονία

Τα δεδομένα του πραγματικού δικαιούχου δημοσιοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα του εμπορικού μητρώου: Äriregister / Εμπορικό Μητρώο

Πληροφορίες σχετικά με το εσθονικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (158 Kb) en

Φινλανδία

Patentti-ja Rekisterihallitus (Φινλανδικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώο)

Πληροφορίες σχετικά με το φινλανδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (181 Kb) en

Γαλλία

Το Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) είναι ο γαλλικός φορέας συγκέντρωσης των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίες διασυνδέονται σε επίπεδο ΕΕ

Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων συγκεντρώνονται από τους γραμματείς των εμποροδικείων, συντονιστικό όργανο των οποίων είναι το Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Πληροφορίες σχετικά με το γαλλικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (121 Kb) en

Γερμανία

Transparenzregister (Μητρώο διαφάνειας)

Πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (115 Kb) en

Ελλάδα

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.)

Πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (125 Kb) en

Ουγγαρία

Ο σύνδεσμος του μητρώου πραγματικών δικαιούχων δεν είναι ακόμη διαθέσιμος.

Πληροφορίες σχετικά με το ουγγρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (187 Kb) en

Ισλανδία

Skatturinn (Ισλανδική υπηρεσία εσόδων και τελωνείων)

Πληροφορίες σχετικά με το ισλανδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (119 Kb) en

Ιρλανδία

Central Bank of Ireland — Μητρώο πραγματικών δικαιούχων ορισμένων χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού

Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies — παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων

Πληροφορίες σχετικά με το ιρλανδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (157 Kb) en

Ιταλία

Μη διαθέσιμες πληροφορίες


Λετονία

Ενημερωτικός ιστότοπος του Μητρώου Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας

Πληροφορίες σχετικά με το λετονικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (124 Kb) en

Λιχτενστάιν

Δεν υπάρχει ακόμη ηλεκτρονικό μητρώο


Λιθουανία

JADIS - Σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τους συμμετέχοντες σε νομικές οντότητες

Πληροφορίες σχετικά με το λιθουανικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (120 Kb) en

Λουξεμβούργο

Το μητρώο ονομάζεται «Registre des Fiducies et des Trusts» και τελεί υπό την εποπτεία της AED.

Πληροφορίες σχετικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Λουξεμβούργου  PDF (164 Kb) en

Μάλτα

Το Register of Beneficial Owners for Commercial Partnerships and Legal Entities τελεί υπό τη διαχείριση του Μητρώου Επιχειρήσεων της Μάλτας (MBR)

Η πλατφόρμα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εμπιστευμάτων, το οποίο διαχειρίζεται η MFSA, ονομάζεται Trusts Ultimate Beneficial Ownership Register (TUBOR)

Πληροφορίες σχετικά με το μαλτέζικο μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (152 Kb) en

Κάτω Χώρες

KVK uittreksel UBO-register

Πληροφορίες σχετικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων των Κάτω Χωρών  PDF (159 Kb) en

Νορβηγία

Το μητρώο δεν λειτουργεί επί του παρόντος. Το νορβηγικό μητρώο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και η έναρξη λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2023

Πληροφορίες σχετικά με το νορβηγικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (115 Kb) en

Πολωνία

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων)

Πληροφορίες σχετικά με το πολωνικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (183 Kb) en

Πορτογαλία

Registo de Beneficiário Efetivo

Πληροφορίες σχετικά με το πορτογαλικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (123 Kb) en

Ρουμανία

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τελεί υπό τη διαχείριση του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου

Πληροφορίες σχετικά με το ρουμανικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων PDF (210 Kb) en

Σλοβακία

Register konečných užívateľov výhod

Πληροφορίες σχετικά με το σλοβακικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (115 Kb) en

Σλοβενία

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πληροφορίες σχετικά με το σλοβενικό μητρώο πραγματικών δικαιούχωνν  PDF (181 Kb) en

Ισπανία

Το εθνικό μητρώο θα ονομαστεί «Registro de Titularidades Reales» (RETIR - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων). Ο σύνδεσμος δεν έχει ακόμη οριστεί.

Πληροφορίες σχετικά με το ισπανικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (125 Kb) en

Σουηδία

Bolagsverket (Σουηδικό Μητρώο Εταιρειών)

Πληροφορίες σχετικά με το σουηδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων  PDF (145 Kb) en

Προστασία δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, και ιδίως τη δήλωση περί ιδιωτικότητας και τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων PDF (354 Kb) en. Μπορεί επίσης να σας φανούν χρήσιμοι οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα BORIS-ΣΔΙΜΗΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/06/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.