Tegelike kasusaajate registrite omavahelise ühendamise süsteem

Tegelike kasusaajate registrite omavahelise ühendamise süsteem (BORIS) ühendab riiklikke keskregistreid, kus hoitakse äriühingute ja muude juriidiliste isikute ning usaldusfondide ja muud liiki õiguslike üksuste tegelikke kasusaajaid puudutavat teavet.