Tosiasiallisten omistajien/edunsaajien rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä

Tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä (Beneficial Ownership Registers Interconnection System, BORIS) yhdistää toisiinsa jäsenvaltioiden keskusrekisterit, joihin on koottu tiedot yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden sekä trustien ja vastaavanlaisten oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.