Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Tosiasiallisten omistajien/edunsaajien rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä

Käyttötarkoitus

Tämän hakutoiminnon avulla voi hakea tietoja sellaisten yritysten, oikeushenkilöiden, trustien ja oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista, jotka on rekisteröity EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansallisiin rekistereihin.

Toiminto on osa BORIS-järjestelmää (tosiasiallisten omistajien/edunsaajien rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä), josta säädetään direktiivissä (EU) 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/843.

Lisätietoa kansallisista tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekistereistä ja niiden sisällöstä

Palvelua koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen just-boris-helpdesk@ec.europa.eu.

Toimintaperiaate

Tosiasiallisen omistajan / edunsaajan haku:

  • Voit tehdä hakuja yhteisön nimen tai yhteisön rekisterinumeron perusteella.
  • Saat luettelon hakukriteerejä vastaavista tuloksista, joissa on myös hintatietoja.
  • Valitse haluamasi omistaja-/edunsaajatiedot, ja lisää ne ostoskoriin.
  • Kun olet valinnut tarvitsemasi omistaja-/edunsaajatiedot, siirry kassalle.

Asiakirjojen toimitus

Omistaja-/edunsaajatietoja sisältävät asiakirjat toimitetaan sähköisesti, ja ne voi ladata käyttöönsä selaimella.

Kun kansallinen rekisteri on toimittanut asiakirjat, tilaajalle lähetetään sähköposti-ilmoitus.

Asiakirjojen käyttöönotto

Asiakirjat ladataan linkistä selaimella, ja ne voi tallentaa omalle laitteelleen myöhempää käyttöä varten.

Lataus on tehtävä 6 päivän kuluessa toimituksesta.

Linkit kansallisille rekisterisivustoille

Maa

Tosiasiallisten omistajien/edunsaajien rekisteri

Tietoa rekisteristä

Itävalta

Bundesministerium für Finanzen Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Tietoa Itävallan rekisteristä PDF (154 Kb) en

Belgia

Registre UBO/UBO Register

Tietoa Belgian rekisteristä PDF (148 Kb) en

Bulgaria

Commercial Register and Non-Profit Legal Entities Register

Tietoa Bulgarian rekisteristä PDF (137 Kb) en

Kroatia

Linkki kansallisille viranomaisille

Linkki muille käyttäjille

Tietoa Kroatian rekisteristä PDF (227 Kb) en

Tšekki

Evidence skutečných majitelů (Tšekin tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteri)

Tietoa Tšekin rekisteristä PDF (165 Kb) en

Kypros

Kyproksen kansallinen rekisteri: The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP)

Cyprus Trusts Beneficial Owners Register (CyTBOR)

Tietoa Kyproksen rekisteristä PDF (176 Kb) en

Tanska

The Central Business Register (CVR)

Tietoa Tanskan rekisteristä PDF (119 Kb) en

Viro

Omistaja-/edunsaajatiedot julkaistaan kaupparekisterin tietojärjestelmässä: Äriregister/Commercial Register

Tietoa Viron rekisteristä PDF (158 Kb) en

Suomi

Patentti- ja rekisterihallitus

Tietoa Suomen rekisteristä (englanniksi)  PDF (181 Kb) en

Ranska

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) kokoaa Ranskassa keskitetysti omistaja-/edunsaajatiedot EU-tason yhteenliittämisjärjestelmää varten.

Oikeushenkilöiden omistaja-/edunsaajatietoja kokoavat kauppatuomioistuinten kirjaajat, joiden koordinointielin on Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Tietoa Ranskan rekisteristä PDF (121 Kb) en

Saksa

Transparenzregister (=avoimuusrekisteri)

Tietoa Saksan rekisteristä PDF (115 Kb) en

Kreikka

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.)

Tietoa Kreikan rekisteristä PDF (125 Kb) en

Unkari

Linkki tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteriin ei ole vielä saatavilla.

Tietoa Unkarin rekisteristä PDF (187 Kb) en

Islanti

Iceland Revenue and Customs (Skatturinn)

Tietoa Islannin rekisteristä PDF (119 Kb) en

Irlanti

Central Bank of Ireland: Beneficial Ownership Register of Certain Financial Vehicles – tiettyjen erityisyhteisöjen omistaja-/edunsaajarekisteri

Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies – yritysten ja muiden oikeushenkilöiden omistajien/edunsaajien keskusrekisteri

Tietoa Irlannin rekisteristä PDF (157 Kb) en

Italia

Tietoja ei saatavilla


Latvia

The information website of The Register of Enterprises of the Republic of Latvia

Tietoa Latvian rekisteristä PDF (124 Kb) en

Liechtenstein

Sähköinen rekisteri ei ole vielä käytettävissä


Liettua

Legal Entity Participants Information System (JADIS)

Tietoa Liettuan rekisteristä PDF (120 Kb) en

Luxemburg

Fiducies and Trusts Register (AED:n alaisuuteen perustettu rekisteri)

Tietoa Luxemburgin rekisteristä PDF (164 Kb) en

Malta

Henkilöyhtiöiden ja oikeushenkilöiden omistaja-/edunsaajarekisteri: Register of Beneficial Owners for Commercial Partnerships and Legal Entities, jota hallinnoi Maltan kaupparekisteri (MBR)

Trustien omistaja-/edunsaajarekisteri: Trusts Ultimate Beneficial Ownership Register (TUBOR), jota hallinnoi MFSA

Tietoa Maltan rekisteristä PDF (152 Kb) en

Alankomaat

KVK uittreksel UBO-register

Tietoa Alankomaiden rekisteristä PDF (159 Kb) en

Norja

Rekisteriä ollaan perustamassa, ja se on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 alkupuolella.

Tietoa Norjan rekisteristä PDF (115 Kb) en

Puola

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien keskusrekisteri)

Tietoa Puolan rekisteristä PDF (183 Kb) en

Portugali

Registo de Beneficiário Efetivo

Tietoa Portugalin rekisteristä PDF (123 Kb) en

Romania

Register of Real Beneficiaries, jota hallinnoi kansallinen kaupparekisterivirasto

Tietoa Romanian rekisteristä PDF (210 Kb) en

Slovakia

Register konečných užívateľov výhod

Tietoa Slovakian rekisteristä PDF (115 Kb) en

Slovenia

Beneficial Ownership register

Tietoa Slovenian rekisteristä PDF (181 Kb) en

Espanja

Kansallista rekisteriä ollaan perustamassa, ja sen nimeksi tulee ”Registro de Titularidades Reales” (RETIR). Linkkiosoitetta ei vielä ole.

Tietoa Espanjan rekisteristä PDF (125 Kb) en

Ruotsi

Bolagsverket (Ruotsin yhtiövirasto)

Tietoa Ruotsin rekisteristä PDF (145 Kb) en

Tietosuoja

Tietoa henkilötietojen suojasta, ks. Euroopan oikeusportaalin oikeudellinen huomautus, tietosuojaseloste ja BORIS-järjestelmän tietosuojasäännöt PDF  (354 Kb)  en. Kannattaa myös tutustua BORIS-järjestelmään osallistuvien maiden tietosuojasääntöihin.

Päivitetty viimeksi: 08/06/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.